Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật còn công bố cách thức mà nakuru-club.com thu thập, lưu trữ và chia sẻ thông tin hoặc dữ liệu cá nhân của bạn từ Website của công ty với mọi nền tảng gồm trình duyệt máy tính, smartphone, máy tính bảng hay RSS feeds.

1. Chúng tôi thu thập những thông tin khác nhau từ người dùng nhằm mục đích cung cấp từng chức năng và dịch vụ tương ứng đối với các cá nhân nhằm giúp chúng tôi có thể mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ. Thông tin cá nhân giúp tối đa hoá quảng cáo hiển thị và cung cấp dịch vụ kèm theo, giúp người dùng sử dụng website mà không phải trả chi phí.

2. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật toàn bộ thông tin cá nhân do bạn cung cấp đến công ty trên Website này với dịch vụ của mình. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng bất kì cá nhân hay công ty nào cộng tác với chúng tôi cũng sẽ tuân thủ và hoàn thành những nghĩa vụ theo chính sách bảo mật trên.

3. Chúng tôi sẵn sàng thu thập thông tin cá nhân bạn trên chính thiết bị của bạn bao gồm IP hoặc bất kỳ thông tin khác bạn đã cung cấp tới Công ty thông qua email, địa chỉ và số điện thoại trong khi bạn đến với các chương trình hoặc cuộc thi trên website.

4. Chúng tôi có sử dụng Cookies với mục đích quản lý số người dùng thông qua sự thường xuyên truy cập của mỗi website. Các quảng cáo được hiển thị dựa theo thiết bị cũng được cá nhân hoá một cách thích hợp. Cookies cũng được sử dụng trong việc thống kê việc một người dùng đã nhìn thấy hay click vào quảng cáo nhờ đó tối đa hoá kết quả của mỗi mẩu quảng cáo được phát trên website. Tuy nhiên, bằng cách sửa đổi cài đặt trên trình duyệt Internet, bạn sẽ tắt cookies hoặc xoá cookies sao cho một cảnh báo sẽ hiện trên màn hình máy tính trước khi cookies được cung cấp.

5. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn tuỳ chọn chia sẻ một vài thông tin riêng tư với các trang web mạng xã hội như Facebook hoặc Zalo. Nếu bạn đồng ý thì thông tin cá nhân bạn chia sẻ sẽ được sử dụng với bất kì trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba nào – vui lòng đọc thêm chính sách quyền riêng tư của công ty để biết thêm thông tin.

6. Chính sách quyền riêng tư sẽ không áp dụng trên bất kỳ trang web không được truy cập từ Website này. Để có thông tin về chính sách bảo mật đối với thông tin cá nhân trên những trang web được lập ra hoặc liên kết với Website này, vui lòng tham khảo chính sách thông tin cá nhân của trang web trên.

7. Chúng tôi có quyền điều chỉnh và cập nhật Chính sách bảo mật trực tuyến ở bất kì thời điểm nào khi cần thiết. Bản Chính sách bảo mật mới sẽ được giới thiệu trên Website của Kaspersky Lab và sẽ được công bố ngày khi bạn biết được cập nhật mới nhất.